DOWNLOADS

Per onderdeel vind u op deze pagina een opsomming van documenten die u kunt downloaden.
English summary
Methodiek
Hoogvliet
Mariahoeve
Schipperskwartier
Nieuwe Westen

English summary

English summary Identity & Branding okt 2006 (24 KB)

naar boven

Methodiek algemeen

Identiteit & Branding methode voor gebiedsintegere ontwikkeling (3,3 MB)
Beschrijving van de ontwikkelde methodiek.
Algemene projectfolder (1,1 MB)
Korte algemene toelichting van het project Identiteit & Branding.
I&B bijeenkomst opdrachtgevers sept 2005 (76 KB)
Artikel Building Business nov 2006 (152 KB)
Artikel Vitale stad Willem Sulsters nov 2006 (1,2 MB)
Artikel Vitale stad Rian Peeters jun/jul 2007 (720 KB)

naar boven

Hoogvliet

Plan van Aanpak Hoogvliet (152 KB)
Beschrijving van de aanleiding, probleemstelling en het plan van aanpak van pilot Hoogvliet.
Soulbook (212 KB)
Beschrijving van de brandingsessie en inzicht in het ontstaan van de kernwaarden.
Brandbook (3,5 MB)
In het brandbook zijn de gevonden kernwaarden en de identiteit van Hoogvliet vastgelegd.
Marktonderzoek hoofdstuk 1 t/m 3 (1,7 MB) Het marktonderzoek is de vertaalslag van de identiteit naar concrete woonmilieus/producten.

naar boven

Mariahoeve

Plan van Aanpak Mariahoeve (864 KB)
Beschrijving van wijze van aanpak en volgorde van de verschillende onderdelen van de pilot en tot welke producten dit leidt.
De gebiedsthema’s vormen de rode draad door de verschillende onderzoeken naar de huidige identiteit van Mariahoeve. Zowel de uitgebreide als de publieksversie zijn hier te downloaden.
Gebiedsthema’s publieksversie (148 KB)
Gebiedsthema’s volledige versie (1,5 MB)
Wijkbijeenkomst 1 september 2005 (3,7 MB)
Deze presentatie geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten uit de onderzoeken.
Voor gedetailleerde informatie kunnen de afzonderlijke onderzoeksrapporten geraadpleegd worden.
Historisch ruimtelijk onderzoek (4,7 MB)
Wijkeconomievoorzieningen (2 MB)
Bewonersonderzoek eindrapportage (1 MB)
Mental mapping Mariahoeve (2 MB)
Brandsheet (500 KB)
Het resultaat van de brandingfase is de brandsheet. Hierin is de gevonden merkidentiteit verbeeld.
Het eindresultaat Identiteit & Branding Mariahoeve vormt de (agenda) toekomstvisie, op zowel inhoudelijke thema’s als proces inrichting, voor de verdere gebiedsontwikkeling.
Samenvatting Agenda toekomstvisie (1 MB)
Agenda toekomstvisie (3,7 MB)
Toekomstvisie Mariahoeve Samenvatting (5,5 MB)
Nieuwsbrieven I&B Mariahoeve.
Mariahoeve Nieuws 1 (128 KB)
Mariahoeve Nieuws 2 (116 KB)
Mariahoeve Nieuws 3 (176 KB)
Mariahoeve Nieuws 4 (96 KB)

naar boven

Nieuwe Westen

Branding Rapportage Nieuwe Westen (1,4 MB)
Branding van een wijk onderzoek Suboffice (6 MB)
Kalender Nieuwe Westen in beeld (784 KB)

naar boven

Schipperskwartier

Plan van Aanpak (32 KB)
Beschrijving van wijze van aanpak en volgorde van de verschillende onderdelen van de pilot en tot welke producten dit leidt.
Brandsheet (736 KB)
Beschrijving van wijze van aanpak en volgorde van de verschillende onderdelen van de pilot en tot welke producten dit leidt.
Rapportage Branding (3,6 MB)
Beschrijving van wijze van aanpak en volgorde van de verschillende onderdelen van de pilot en tot welke producten dit leidt.
Nieuwsbrieven I&B Schipperskwartier.
Schipperskwartier Nieuws 1 (124 KB)
Schipperskwartier Nieuws 2 (284 KB)

naar boven