Als gevolg van de groei van de petrochemische industrie in de Botlek en Pernis werd het dijkdorp Hoogvliet na de Tweede Wereldoorlog aangewezen als locatie voor een satellietstad van Rotterdam. Het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan bestond uit een aantal zelfstandige wijkkernen rond een centrum. In totaal waren 18.000 woningen gepland, waarmee 60.000 mensen nabij hun werk konden wonen. Mede door de grote explosie bij Shell in 1968 werd deze ambitie drastisch bijgesteld.

bijzondere plaats: aveling

Hoogvliet anno 2004 is een deelgemeente met bijna 36.000 inwoners. Door een combinatie van factoren verslechterde de marktpositie van de Hoogvlietse woningvoorraad in de jaren ’80 en ’90, en zorgde daarmee voor een afnemende leefbaarheid van de deelgemeente. Daarom hebben in 1998 de verschillende betrokken partijen, waaronder Woonbron, het initiatief genomen tot de integrale aanpak van de herstructurering van Hoogvliet.
Daaruit volgde de gebiedsvisie: ‘Hoogvliet aan zet’. Hierin is de ambitie gesteld door middel van verkoop, sloop en nieuwbouw in ruim tien jaar tijd 5.000 van de 17.000 woningen, voornamelijk in Hoogvliet-Noord, aan te pakken.

luchtfoto

Waarom Identiteit & Branding in Hoogvliet?

De directe aanleiding om Hoogvliet in te zetten in ‘Identiteit en Branding’ was de behoefte aan een rode draad voor de lange termijnontwikkeling. In 2003, het omslagmoment van structuurvisie naar ontwikkelingsplannen, was er behoefte aan een herijking van de visie en een validatie van het programma. Dit laatste mede omdat bleek dat er een groot verschil bestaat tussen het imago van Hoogvliet bij buitenstaanders en het beeld dat Hoogvlieters zelf van Hoogvliet hebben.

Hoogvliet was op zoek naar een eigen merk, een ‘emotionele logica’, die het mogelijk maakt bewoners en ondernemers aan Hoogvliet te binden, de samenwerking tussen wijkpartners versterken en naar buiten een inspirerend en geloofwaardig beeld van Hoogvliet neer zetten.

De (toekomstige) projecten zullen op het ontwikkelde merk Hoogvliet worden afgestemd en het imago kan hiermee in de gewenste identiteit worden gestuurd.

In Hoogvliet zijn de onderdelen in opdracht van Woonbron in de volgende volgorde uitgevoerd: historische analyse, merkbepaling, marktanalyse en gebiedsvisie. De aanpak en resultaten van de onderdelen zijn op de gelijknamige pagina’s van deze site te vinden.

naar boven

markt
straat